Kajasafe Oy

Talon turvallisuuden tarkastaminen omistajan vastuulle

Pientalojen palotarkastuslomakePientalojen palotarkastukset tehdään jatkossa omatarkastuslomakkeella, jonka kiinteistön omistaja täyttää Pientalon paloturvallisuusopasta apuna käyttäen. Kainuun pelastuslaitos ottaa käyttöön pientalojen omavalvontatarkastukset, jolloin palotarkastuksen tekeminen siirtyy kiinteistön omistajan tehtäväksi omatarkastuslomakkeella. Aiemmin pelastusviranomaiset suorittivat palotarkastukset jokaiseen pientaloon kymmenen vuoden välein. – Emme olleet vakuuttuneita siitä, että entinen järjestelmä olisi vaikuttanut turvallisuusasioihin parantavasti, Kainuun pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Markku Turunen kertoo. Turusen mukaan uudistuksella on tavoitteena saada kiinteistön omistajat tekemään omia palotarkastuksiaan kotona vuosittain. – Toivomme, että asukkaat ottaisivat turvallisuusasiat aina huomioon ja kävisivät niitä säännöllisesti läpi, eikä vain silloin kun viranomainen näistä muistuttaa. Kainuun pelastuslaitoksen lisäksi omavalvontatarkastukset ovat käytössä yli puolella Suomen pelastuslaitoksista. – Jokainen pelastuslaitos päättää, lähteekö mukaan tähän vai hoitaako asian perinteisesti. Mutta uskon, että yhä useammat pelastuslaitokset ottavat tämän järjestelmän käyttöön.

Lähde: Kainuun Sanomat, Kuva: Juha Neuvonen