Tietosuojaseloste

Kiitos luottamuksestasi henkilötietojesi osalta. Kajasafe Oy kunnioittaa henkilötietojasi ja teemme kaikkemme ollaksemme luottamuksesi arvoisia.

 1. Rekisterin pitäjä
  Kajasafe Oy, y-tunnus: 2528392-4, Kuovikuja 8, 87400 Kajaani
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Jari Karppinen, toimitusjohtaja
  Kuovikuja 8, 87400 Kajaani
  info@kajasafe.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kajasafe Oy:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen liittyen sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin kuten tiedottamiseen ja markkinointiin.
 5. Rekisterien sisältämät tiedot
  Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, sekä valokuvat.
 6. Tietolähteet
  Rekisterin tietosisältö kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään.
 7. Tietojen luovuttaminen
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Kajasafe Oy:n ulkopuolelle, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa sijaitsevissa IT-palveluissa, jotka noudattavat EU – U.S. Privacy Shield -sääntöjä.
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Tiedot poistetaan kun niitä ei enää tarvitse säilyttää asian tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Varausjärjestelmässä tiedot poistetaan 2 kuukautta varauksen päättymisen jälkeen
 10. Rekisterin suojaus
  Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne käsittelijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilöjen luottamuksellisesta käsittelystä on huolehdittu salassapitosopimuksin. Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
 11. Tarkastusoikeus
  HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
 12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
 13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä suoramarkkinointia ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa tai kieltää niiden käsittelyn, rekisteröity voi ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

  Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki
  Vaihde: 029 56 66700, faksi: 029 56 66735, Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Viimeksi päivitetty 6.4.2021

Scroll to Top