Kajasafe Oy

KAJASAFE ON MUKANA ”ICT & HYPAKE” – HANKKEESSA

KAJASAFE OY ON MUKANA KAINUUN ICT- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN SEKÄ MALLINNUS – ”ICT & HYPAKE” – HANKKEESSA.

Ydinajatus: Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa ja palvelutuotantoa, tuetaan ict-alan palvelutuotteiden kehittämistä ja edistetään yhteistyötä toimijoiden välillä.

Projektin toimenpiteet keskittyvät hoiva-alan palvelupakettien ja ict-alan kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen sekä testaamiseen käytännössä.

Projektiin osallistuvat organisaatiot valitsevat palvelupaketin tai useita palvelupaketteja oman organisaationsa tavoitteiden mukaisesti.

Jokainen palvelupaketti noudattaa yhteistyössä osallistujien kanssa oma ohjelmansa, joka koostuu työpajatyöskentelystä projektiin valittujen asiantuntijapoolin asiantuntijoiden kanssa ja organisaation omasta itsenäisestä työskentelystä.

Projektin toteutus ja rahoitus: Projektia hallinnoi Kainuun Etu Oy ja rahoitetaan Kainuun Ely-Keskuksen toimintaympäristönkehittämisavustuksella.

Projektin johdosto vastaa Kainuun Etu Oy:n ICT & Hypake -hankkeen asiakkuuspäällikkö ja Fluente Kumppanit Oy toimii projektin asiantuntijakoordinaattorina.

Osallistujia ovat hoiva-alan palvelutuottajat sekä ICT-yritykset.

Projekti toteutetaan 1.10.2013 – 30.4.2015 aikana.