Kajasafe Oy
  • Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikköpalvelut
  • Turvallisuuskartoitukset ja riskien arviointi
  • Omavalvonta EASY halla monitoimityökalulla
  • Kameravalvonta- ja hälytinjärjestelmät
  • QR-pohjainen kalustonhallinta
  • Esteettömyyskartoitukset
  • ICT –hankintojen vaatimusmäärittelyt
  • Strategia-, prosessi- ja tietoturvamäärittelyt
  • Laatujärjestelmän laadinta ja käyttöönotto
  • Tietoturvan hallintajärjestelmän laadinta ja käyttöönotto