Kajasafe Oy
 • Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikköpalvelut
EASY halla omavalvonta - ota yhteyttä
 • Työsuojelun toimintaohjelmat

 • Turvallisuuskartoitukset ja riskien arviointi

 • Kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä murtohälytysjärjestelmät

 • Lukitusjärjestelmien huoltopalvelut

 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

 • Tulityön valvontasuunnitelmat

 • Ensiaputarvikkeet ja ZOLL AED Plus defibrillaattorit

 • EASY halla monitoimiohjelmisto kaikkiin päätelaitteisiin

  • Intranet / Extranet – toiminnallisuudet

  • Henkilöstön perehdytys, koulutus ja testaaminen

  • EASY verkkokoulutukset, myös yrityksen omasta materiaalista

  • Toiminnanohjaus

  • Asiakaspalautekyselyt ja seuranta

  • Omavalvonta EASY halla monitoimityökalulla
EASY halla intranet - ota yhteyttä
EASY halla extranet - ota yhteyttä