Kajasafe Oy
 • Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikköpalvelut
 • Turvallisuuskartoitukset ja riskien arviointi
 • Kameravalvonta- ja hälytinjärjestelmät
 • QR-pohjainen kalustonhallinta
 • Esteettömyyskartoitukset
 • Laatujärjestelmän laadinta ja käyttöönotto
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Tulityön valvontasuunnitelmat
 • Työsuojelun toimintaohjelmat
 • Ensiaputarvikekartoitukset ja -toimitukset
 • ZOLL AED Plus defibrillaattorit
 • EASY halla monitoimiratkaisut kaikkiin päätelaitteisiin
  • Intranet / Extranet -toiminnallisuudet
  • Henkilöstön perehdytys, koulutus ja testaaminen
  • EASY verkkokoulutukset, myös yrityksen omasta materiaalista.
  • Yrityksen laadun ja toiminnan hallinta
  • Asiakaspalautekyselyt ja seuranta
  • Omavalvonta EASY halla monitoimityökalulla