Kajasafe Oy
 • Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikköpalvelut
 • Työsuojelun toimintaohjelmat
 • Turvallisuuskartoitukset ja riskien arviointi
 • Kameravalvonta- ja hälytinjärjestelmät
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Tulityön valvontasuunnitelmat
 • Ensiaputarvikeet ja ZOLL AED Plus defibrillaattorit
 • EASY halla monitoimiohjelmisto kaikkiin päätelaitteisiin
  • Intranet / Extranet – toiminnallisuudet
  • Henkilöstön perehdytys, koulutus ja testaaminen
  • EASY verkkokoulutukset, myös yrityksen omasta materiaalista.
  • Toiminnanohjaus
  • Asiakaspalautekyselyt ja seuranta
  • Omavalvonta EASY halla monitoimityökalulla